prolongs referencer


Prolong är ett varumärke du kan lita på!


Medan vissa ledande varumärken har kommet på kant med lagen, har Prolong aldrig blivit stämda eller tagits till domstol av Federal Trade Commission. Federal Trade Commission i USA är strikta mot allt som heter falsk marknadsföring. FTC har grundligt undersökt prover och bevis som stödjer Prolongs påståenden, inte olikt en mycket

detaljerad IRS revision . För att förebygga missförstånd, har Prolong ingått ett avtal med FTC där Prolong lovade att de skulle förlita sig på " tillräckliga vetenskapliga bevis " för att styrka alla påståenden som Prolong hävdar i sina utlåtanden om sina produkter. Avtalet slöts i början av 1999.


Prolong har aldrig blivet bötfällda och inga stämningar har lämnats in av FTC mot Prolong . Det finns inga falska påståenden om produkter och inga Prolongs anställda befanns ha brutit mot några av FTC lagar eller regler.

Dessutom framkom bevis på att Prolong´s Super Smörjmedel hade en mycket annorlunda upplevelse

än vissa konkurrenter.


Detta har hänt Prolongs konkurenter.


FTC hävdade att samtliga följande producenter lämnat felaktiga eller ogrundade påståenden om sina

produkter. De producenter som stämdes av FTC och slutligen ingått förlikningsavtal med FTC och gick

med på att betala följande böter:


Datum, Produktnamn, vilka bötesbelopp som utdelades.


1978   STP Oil Treatment stämd av FTC , dömd att Böta $ 500.000

1995   STP Engine Treatment stämd av FTC , dömd att Böta $ 888.000

1997   Slick 50 Engine Treatment stämd av FTC , dömd att Böta $ 10.000.000

1999   Motor Up Engine Treatment stämd av FTC , dömd att Böta $ 100.000

2000   DuraLube stämd av FTC , dömd att Böta $ 2.000.000

2003   Zmax Power System stämd av FTC , dömd att Böta $ 1.000.000

Detta är stora belopp.!

Genom att hålla sig till fakta och inte överdriva om sina produkters kvalitet, har Prolong sett till att

besparingarna kommer konsumenterna till godo.


Företagen här ovan som har råkat illa ut har inte har kunnat bevisa sina påståenden om sina produkters

egenskaper. Det lönar sig inte att överdriva i sin reklam.


Prolong har lagt fram alla bevis för sina påståenden och kan säga i sin reklam baserad på de resultat

som finns: No Equal In The World ® (Ingen Motsvarighet I Världen)
FRI FRAKT PÅ BESTÄLLNINGAR ÖVER 500 KR  -   SNABBA LEVERANSER   -   BESTÄLL NU!!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera